Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

Καλειδοσκόπιο

Δεξιά: πρώτη θέση
πάνω_στάση
κάτω_ροή
αριστερά: τέταρτη στάση
καμπή- πίσω, μπροστά
στάση
κοίλο-μέσα, έξω
δεξιά: ένατη θέση
κίνηση επί' κατά και εκτός
απόρριψη
η οπτική πύλη
κίνηση και στάση
η σπείρα στον ομφαλό
η στάση καθορίζει την κίνηση
η κίνηση την στάση
ορίζοντας
ορίζοντες
πολλαπλότητα
μήκη και πλάτη
δέκατη όγδοη θέση
μελέτη δεδομένων
η όψη της εικόνας
όλα γυρίζουν ατέρμονα
η οπτική πύλη
είναι θέση
καθορίζει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: